Adaptacja BIM w Polsce

BIM TECHNOLOGY

Technologia BIM w branży budowlanej

Technologia BIM odgrywa coraz większa rolę w branży budowlanej.  Ostatnie lata pokazują ogromny wzrost świadomości i adaptacji BIM wśród firm i inwestorów branży budowlanej. Wykorzystanie BIM daje wiele korzyści. Umożliwia lepsza współpracę i komunikację międzybranżową. Zwiększa efektywność i szybkość pracy na poszczególnych etapach projektowania. Pozwala na tworzenie projektów lepszej jakości, eliminując błędy, pozwalając na różnego typu analizy i symulacje na wczesnym etapie powstawania projektu oraz zapewniając lepszą kontrolę kosztów. Pozwala to na poprawienie efektywności procesu projektowego i budowalnego całej inwestycji.

BIM TOOLBOX

Wykorzystanie technologii BIM w pracy

Warto też dodać że BIM to proces który trwa. Z każdym rokiem powstają nowe narzędzia i rozwiązania, które ułatwiają prace projektowe. BIM ewoluuje i dopasowuje się do zmieniających się potrzeb rynku budowlanego. Wykorzystanie technologii BIM nie ogranicz się tylko do projektów budynków komercyjnych, mieszkaniowych  czy infrastruktury. Z powodzeniem może być implementowany do zarządzania nieruchomościami czy konserwacji istniejących budynków.

Według raportu Autodesk w 2023 roku kontakt z technologią BIM miało 60% specjalistów z branży, co w porównaniu do roku 2019 daje wzrost o 21%. Najbardziej zaznajomieni z tematyką BIM są architekci (71%), następnie inwestorzy (55%) i wykonawcy (45%).

Wzrosła także adaptacji BIM w pracy. W 2023 roku wyniosła ona 34% (o 14% więcej niż w roku 2019). Wszystko wskazuje że tendencja wzrostowa się utrzyma. Według raportu około 40% firm, gdzie BIM nie jest aktualnie wykorzystywany, planuje wdrożyć  ta technologię w ciągu najbliższych lat.

Polecamy inne lektury:  Jakie izolacje termiczne wybrać do swojego domu?

Bariery związane z wdrożeniem BIMu

Mimo tych pozytywnych zmian i obiecujących perspektyw jest jeszcze dużo do zrobienia. Jedną z głównych barier związaną z wdrożeniem BIM jest niewystarczająca wiedza, niewystarczające dostrzeganie korzyści oraz brak specjalistów posiadających umiejętności w zakresie BIM. Dużym problemem wydaje się też czynnik ekonomiczny w postaci zbyt niskich cen projektów.

Potrzebna jest edukacja w zakresie BIM, podkreślanie korzyści jakie przynosi implementacja BIM dla poszczególnych interesariuszy projektu i przestawienie gotowych rozwiązań które ułatwią pracę przy projekcie. Aby to osiągnąć niezbędne jest opracowanie polskich standardów BIM oraz ciągłe budowanie świadomości wśród wszystkich uczestników procesu budowlanego.

BIM MODELS

Perspektywy na przyszłość

Pewne procesy już trwają. Powstaje coraz więcej inicjatyw propagujących BIM, na uczelniach wyższych powstają kierunki związane z tą technologią. Opracowywane są także standardy BIM w zamówieniach publicznych.

Warto na bieżąco śledzić zmiany jakie następują. Wszystko wskazuje że BIM będzie odgrywał coraz większą rolę w nowoczesnym budownictwie, a rządy poszczególnych krajów i Unia Europejska będą propagować inicjatywy w których BIM staje się nowym standardem projektowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *